Läs yttrande från ILO kommitténs möte den 28 november 2016

Läs yttrande kring Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Lär yttrande kring Genomförande av sjöfolksdirektivet

Läs yttrande kring ILO:s rapport

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>