Aktuellt

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 4 februari 2019

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 4 februari 2019 finns nu i dokumentarkivet.

Välkommen till ILO-kommitténs uppdaterade hemsida!

ILO är ett FN-organ som lägger fast internationella normer för villkoren i arbetslivet. Den svenska ILO-kommittén är en myndighet som har i uppgift att vara regeringens beredningsorgan för ILO-frågor. Vi ska bland annat lämna synpunkter på förslag till nya ILO-regler och yttra oss över på vilket sätt nya svenska regler förhåller sig till befintliga ILO-regler. Information om detta arbete bör kunnas nås av en så bred krets som möjligt, från fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer till enskilda arbetstagare, arbetsgivare, forskare, studenter och allmänheten i övrigt. Det ingår också i vårt uppdrag att främja ökad kunskap om ILO och dess verksamhet. Vår hemsida är en viktig del i att tillgängliggöra kommitténs arbete och främja kunskapen om ILO.

Tyvärr har vår hemsida dragits med tekniska problem under en tid, men nu är den åter fungerande och dessutom uppdaterad med ny information och verktyg för att enklare söka informationen. Vi har bland annat lagt in en ny sökfunktion som ska göra lättare att hitta olika dokument och jobbat med sidans tillgänglighet. Dessutom har vi lagt upp ILO-rekommendationer i svensk översättning, ett arbete som fortsätter.

Vi hoppas att hemsidans besökare kommer uppskatta förbättringarna. Vill ni veta mer om oss, gå in på fliken ”Om ILO”. Vill ni komma i kontakt med oss finns kontaktuppgifterna under fliken ”Kontakt”.

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 6 februari 2017

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 6 februari 2017 finns nu i dokumentarkivet.

Världsdagen för arbetsmiljö 2017

Den 28 april inföll den av den av ILO proklamerade Världsdagen för arbetsmiljö. Syftet med världsdagen är att understryka vikten av förebyggande arbetsmiljöarbete, som bygger på en lång tradition av trepartssamverkan mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten. Dagen är också den dag som den globala fackliga rörelsen anslagit för att hedra dem som har dött i arbetet. Liksom tidigare år uppmärksammades dagen av ILO-kommittén genom att kommittén arrangerade ett seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket. På seminariet talade bland andra professor Jan Gulliksen på temat ”Hur kan vi skapa en sundare digital arbetsmiljö?” Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/nyheter/2017/det-digitala-arbetslivet-staller-nya-krav-pa-arbetsmiljon/

Världsdagen för arbetsmiljö 2017

Svenska ILO-kommittén arrangerar tillsammans med Arbetsmiljöverket ett frukostseminarium med anledning av Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april. Temat är ”Hur kan vi skapa en sundare digital arbetsmiljö?” Föranmälan krävs. Närmare information om programmet och anmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.