Aktuellt

Inbjudan

Seminarium om Arbetsrelaterad dödlighet

  • lärdomar från de nordiska länderna

 

26 april 2024

Kl. 09.00-12.00

AFA Försäkring i Stockholm / online

Klara Södra kyrkogata 18

Den svenska ILO-kommittén arrangerar tillsammans med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ett seminarium med temat arbetsrelaterad dödlighet i samband med uppmärksammandet av Världsarbetsmiljödagen i april 2024.

Under seminariet blir det fokus på arbetsrelaterad dödlighet där utmaningar men också praktiska rekommendationer om hur vi i Norden kan förebygga detta kommer att diskuteras. Även arbetsrelaterade skador och sjukdomar kommer att vara i fokus.

Frågor som berörs under seminariet är:

  • Hur ser ett preventivt arbete ut?
  • Hur identifierar vi arbetsrelaterad dödlighet och hur hänförs dödlighet till olika arbetsmiljöexponeringar?
  • Vad säger forskningen om exempelvis organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och för tidig dödlighet?
  • Vilka slutsatser kan dras från olika studier som undersöker både döden på och av jobbet?

Seminariet hålls i huvudsak på svenska/skandinaviska språk och riktar sig till experter inom arbetsmiljö från de nordiska länderna, representanter från tillsynsmyndigheter, departement och arbetsmarknadens parter som är experter inom arbetsmiljö. Seminariet är kostnadsfritt och ordnas som ett hybridevenemang där deltagarna har möjlighet att delta på distans via Quickchannel.

Arrangemanget av Världsarbetsmiljödagen sker i samarbete med AFA Försäkring och NIVA.

Antalet fysiska platser är begränsat. Enklare lunch kommer att serveras efter kl. 12.00.

 

Välkommen!

https://niva.org/conference/arbetsrelaterad-dodlighet-lardomar-fran-de-nordiska-landerna/

Sista registreringsdag: 22 april 2024