Kontakt

Svenska ILO-kommittén

E-post: a.ilo-kommitten@regeringskansliet.se
Telefon 08 – 405 10 00
Fax 08 – 411 36 16
Besöksadress Fredsgatan 8
Postadress c/o Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm

ILO-kommitténs sekretariat består av kanslirådet Helle Ellehöj  (sekreterare), departementssekreterare Sofia Rasmusson (sekreterare) och  kanslisekreterare Annette Elfborg (administratör).

Hitta hit >>