Protokoll och yttrande från ILO-kommitténs möte den 6 april 2016

Läs protokollet från 2016-04-06 Läs yttrandet som beslutades

Protokoll och yttrande från ILO-kommitténs möte den 9 mars 2016

Läs protokollet från 2016-03-09 Läs yttrandet som beslutades

Program för Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2016

Den 28 april infaller Världsarbetsmiljödagen. Även i år kommer den att uppmärksammas av ILO-kommittén genom att kommittén arrangerar ett seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket. Programmet består av korta anföranden och ett avslutande panelsamtal på temat Hur påverkar vi EU? Program finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. På hemsidan kan även anmälan göras senast den 21 april 2016.

Verksamhetsberättelsen för 2015

Verksamhetsberättelsen för 2015 finns nu att läsa i dokumentarkivet

Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2016

Den 28 april infaller Världsarbetsmiljödagen. Även i år kommer den att uppmärksammas av ILO-kommittén. Anmälan görs på Arbetsmiljöverkets hemsida senast den 21 april 2016. Program kommer inom kort på hemsidan.

Protokoll och yttrande från ILO-kommitténs möte den 27 januari 2016

Läs protokollet från 2016-01-27 Läs yttrandet som beslutades

Protokoll och yttrande från ILO-kommitténs möte den 21 oktober 2015

Läs protokollet från 2015-10-21 Läs yttrandet som beslutades

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 14 september 2015

Läs protokollet från 2015-09-14 Läs yttrandena som beslutades