Okategoriserade


ILO hundraelfte arbetskonferens 5-16 juni 2023

Internationella arbetsorganisationens (ILO) hundraelfte arbetskonferens genomfördes 5–16 juni 2023. Konferensen antog bland annat en ny rekommendation om lärlingsutbildningar. Alla texter som antogs av konferensen hittas här: Texts adopted by the Conference (International Labour Conference (ILC)) (ilo.org)

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 28 augusti 2023

Läs yttrande från 2023-08-28 En registerlag för Inspektionen för socialforsakringen (Ds 2023:13).pdf

Protokoll från ILO kommitténs möte den 29 maj 2023

Läs protokoll 2023-05-29 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 29 maj 2023

Yttrande per capsulam 2023-05-31 Genomförandet av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

Läs yttrande per capsulam 2023-05-31 Genomförandet av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6) .pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 27 mars 2023

Läs protokoll 2023-03-27 Protokoll från ILO-kommitten möte den 27 mars 2023.pdf

Yttrande per capsulam 2023-04-19 Analys av genomförandet av 2022 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention

Läs yttrande per capsulam 2023-04-19 Analys av genomförandet av 2022 års ändringar av 2006 års-Sjöarbetskonvention.pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 27 mars 2023

Läs yttrande från 2023-03-27 ILO:s rapport VII – föreslagen konvention och rekommendation för revidering av 15 internationella arbetsstandarder .pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 27 mars 2023

Läs yttrande från 2023-03-27 Ny lag om stöd vid korttidsarbete (SOU 2022:65).pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 13 februari 2023

Läs protokoll 2023-02-13 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 13 februari 2023.pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 5 december 2022

Läs protokoll 2022-12-05 Protokoll från ILO-kommitten möte den 5 decembe 2022.pdf