Okategoriserade


Protokoll från ILO-kommitténs möte den 5 december 2022

Läs protokoll 2022-12-05 Protokoll från ILO-kommitten möte den 5 decembe 2022.pdf

2022-10-10 Sammanställning remissvar ILO:s rapport IV (1) om lärlingsutbildningar

Lär rapport Sammanställning remissvar ILO:rapport IV (1) omlärlingsutbildningar.pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 8 november 2022

Läs yttrande från 2022-11-08 ILO rapport VII (1) Upphävande av en konvention och tillbakadragande av fyra konventioner, ett protokoll och 18 rekommendationer.pdf

Yttrande per capsulam 2023-01-23 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

Läs yttrande per capsulam 2023-01-23 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring.pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 5 december 2022

Läs yttrande från 2022-12-05 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet – värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö (SOU 2022:47).pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 8 november 2022

Läs protokoll 22-11-08 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 8 november 2022.pdf

Yttrande från ILO kommitténs möte den 5 december 2022

Läs yttrande från 2022-12-05 Steg framåt med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45) .pdf  

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 19 september 2022

Läs protokoll 2022-09-19 Läs protokoll från ILO-kommitténs möte den 19 september 2022 .pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 15 juni 2022

Läs protokoll 2022-06-15 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 15 juni 2022.pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 19 september 2022

Läs yttrande från 2022-09-19 Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8).pdf