ILO hundraelfte arbetskonferens 5-16 juni 2023

Internationella arbetsorganisationens (ILO) hundraelfte arbetskonferens genomfördes 5–16 juni 2023. Konferensen antog bland annat en ny rekommendation om lärlingsutbildningar. Alla texter som antogs av konferensen hittas här: Texts adopted by the Conference (International Labour Conference (ILC)) (ilo.org)