ILO:s arbetskonferens 28 maj – 12 juni

I år behandlades fem ämnen på ILO:s internationella arbetskonferens:

– Beslut om ett protokoll och rekommendation som kompletterar konvention 29 om tvångsarbete

– Rapport om övervakning av hur medlemsländerna genomför ILO:s konventioner

– En rapport om sysselsättning

– Förstaårsbehandling av en rekommendation om hur personer kan gå från den informella till den formella ekonomin

– Beslut om ändringar i Sjöarbetskonventionen

Internationella arbetskonferensen antog ett protokoll och en rekommendation som ska komplettera ILO:s konvention nr 29 om tvångsarbete. Instrumenten förtydligar ansvaret för att förebygga tvångsarbete, skydda offren samt ge möjligheter till kompensation och tillgång till en rättsprocess för att ställa förövarna till svars. De ger också ILO en starkare roll i att förebygga människohandel. Protokollet och rekommendationen finner du här:

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/committee-reports/WCMS_248900/lang–en/index.htm

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/committee-reports/WCMS_248908/lang–en/index.htm

Vid arbetskonferensen beslöts även om förändringar i Sjöarbetskonventionen, Maritime Labour Convention, från 2006. Förändringarna handlar i stort om rätt till ersättning om sjömannen blir övergiven i hamn och ersättning vid arbetsskada. Ändringarna i Sjöarbetskonventionen träder i kraft om inte en stor andel medlemsstater protesterar mot detta inom två år.

Läs mer: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/WCMS_248905/lang–en/index.htm

Den konflikt inom ILO:s övervakningssystem som började 2012 fortsatte vid årets arbetskonferens. I år kunde inte arbetsgivarna och arbetstagarna komma överens om hur tvisten kring tolkningen av strejkrätten skulle lösas. Detta fick till följd att ILO:s applikationskommitté enbart kunde enas om gemensamma slutsatser i några av de mest allvarliga fallen. Nästa steg är att situationen kommer diskuteras vid ILO:s styrelsemöte i november.

Vid nästa års arbetskonferens kommer arbetet att slutföras med en rekommendation om hur staterna kan minska den informella ekonomin och förbättra övergången för arbetstagare mellan den informella till den formella ekonomin.