ILO:s styrelsemöte 21-31 oktober 2013

ILO:s 319:e styrelsemöte ägde rum den 21 – 31 oktober 2013 i Genève. På agendan stod bland annat styrelsens diskussion om sekretariatets förslag till en förkortning av ILO:s arbetskonferens (ILC) från tre till två veckor, samt ämnen till kommande arbetskonferenser. Som tredje ämne på ILC-agendan 2015 antog styrelsen ”Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation”. ”Decent work in global supply chains” valdes som ett av ämnena för ILC 2016. Beslut om det andra ämnet uppsköts till marsmötet 2014. När det gäller den så kallade ”CAS-konflikten” mellan arbetsgivarna och arbetstagarna om expertkommitténs mandat och strejkrätten, gav styrelsen Guy Ryder i uppdrag att presentera en möjlig lösning vid marsmötet 2014. Styrelsen antog även en rapport från Committee of Freedom of Association och uttalanden om enskilda länder, däribland Fiji och Guatemala.