Keth Thapper talade på 101:a arbetskonferensen

Keth Thapper, internationell sekreterare i LO och arbetstagarledamot i den svenska ILO-kommittén, höll ett tal vid plenum den 8 juni 2012 under ILO:s 101:a arbetskonferens i Genève. 

Keth Thappers tal i fulltext finner du här.