Program för Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2016

Den 28 april infaller Världsarbetsmiljödagen. Även i år kommer den att uppmärksammas av ILO-kommittén genom att kommittén arrangerar ett seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket. Programmet består av korta anföranden och ett avslutande panelsamtal på temat Hur påverkar vi EU? Program finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. På hemsidan kan även anmälan göras senast den 21 april 2016.