Save The Date! Sverige och ILO – Hundra år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv

FN-organet Internationella arbetsorganisationens (ILO) fyllde 2019 hundra år. I år, 2020, har Sverige varit medlem i ILO i hundra år. Med anledning av dessa jubileer lanserar ILO-kommittén en antologi om ILO ur ett svenskt medlemskapsperspektiv.

Antologin lanseras på en webbaserad konferens den 17 november 2020.

Antologin belyser det svenska medlemskapet utifrån sex olika perspektiv; arbetstagarperspektivet, arbetsgivarperspektivet, biståndsperspektivet, ILO-kommittéperspektivet, arbetsmiljöperspektivet och jämställdhetsperspektivet. I det avslutande kapitlet diskuteras vad ILO som organisation bidragit med över tid och den roll organisationen kan spela i framtiden. Texterna är skriva av framstående experter inom respektive område som presenterar sina bidrag på konferensen.

På konferensen medverkar även Guy Ryder, ILO:s generaldirektör.

Konferensen och antologin riktar sig till en bred krets, från de som redan arbetar med internationella frågor till forskare, studenter och en intresserad allmänhet.

Mer information inom kort!