Seminarium – Världsdagen för arbetsmiljö 2013, Psykosociala risker – metoder och verktyg

Den svenska ILO-kommittén arrangerar den 26 april ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World Day for Safety and Health at Work 2013.

Världsdagen har arrangerats den 28 april varje år (i år 26 april) sedan 2003, då ILO började uppmärksamma Världsdagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygger på en lång tradition av trepartssamverkan mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten. Det är också den dag som den globala fackliga rörelsen anslagit för att hedra dem som har dött i arbetet.

Programmet består av korta anföranden och en avslutande diskussion.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att äga rum i Rosenbads konferenscenter. Förhandsanmälan krävs. Närmare information om program och anmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, http://www.av.se/Aktuellt/kalendarium/2013_04_26.aspx.