Seminarium – Världsdagen för arbetsmiljö 2014, Framtidens arbetsliv – utmaningar i tid och rum

Kom och lyssna till forskning och framtidsspaning och ställ dina frågor om framtidens arbetsliv!

Den svenska ILO-kommittén arrangerar ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World Day for Safety and Health at Work 2014. Programmet består av korta anförande och en avslutande frågestund mellan publik och forskare.

ILO började 2003 uppmärksamma världsdagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra anställda som dödats i arbetet.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att äga rum hos AFA Försäkring. Förhandsanmälan krävs. Närmare information om program och anmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/Aktuellt/kalendarium/2014-04-28.aspx.