Statssekreteraren talade om svensk arbetsmarknad på ILO:s arbetskonferens

Foto på Bettina Kashefi i talarstolen på ILO:s 101 arbetskonferens i GenèveStatssekreterare Bettina Kashefi höll den 12 juni ett anförande å den svenska regeringens vägnar på ILO:s 101:a arbetskonferens i Genève. I anförandet talade hon bland annat om vikten av att bekämpa ungdomsarbetslösheten och betydelsen av att det ska löna sig att arbeta. Talet i fulltext hittar du här

Under besöket i Genève hade Bettina Kashefi också bilaterala samtal med Australiens arbetsmarknadsminister Bill Shorten. Samtalen rörde frågor om hur Sverige bland annat arbetar med att minska ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten bland funktionshindrade och invandrare diskuterades också. Samtalen tog vidare upp de grunder den svenska arbetsmarknaden vilar på – utbud, efterfrågan och matchning.

Hon överlämnade även den svenska regeringens ratifikationsinstrument för ILO:s sjöfartskonvention till den kommande generaldirektören för ILO, Guy Ryder. Ratifikationsinstrumentet visar att Sverige skrivit under konventionen och åtagit sig att följa den. Läs mer på ILO:s hemsida.