Stora förväntningar på ILO:s nye generaldirektör Guy Ryder

Ökat fokus på jobbskapande åtgärder och social dialog krävs för att klara den globala ekonomiska krisen. Det var huvudbudskapet från ILO:s styrelsemöte, som nyligen avslutades i Genève.

Den nytillträdde generaldirektören Guy Ryder hade dessutom andra utmaningar att hantera. På agendan stod ILO:s reformarbete, framtida budgetprioriteringar och inte minst konflikten mellan arbetsgivarna och arbetstagarna om expertkommitténs mandat och strejkrätten; en konflikt som seglade upp under arbetskonferensen i juni i år. Diskussionerna kring dessa tre frågor ledde inte till några slutliga beslut, utan kommer att fortsätta vid styrelsemötet i mars nästa år.

I övrigt beslutade styrelsen att ILO ska stärka sitt engagemang i frågor som arbetsmigration och funktionshindrades rätt till arbete. Bred enighet rådde om vikten av att decent work agendan införlivas som explicita mål i utvecklingsagendan (milleniemålen) efter 2015.

Mot bakgrund av den positiva utveckling som skett i landet uttryckte styrelsen sitt starka stöd till Decent Work program i Myanmar som ska löpa under perioden november 2012 -2014  och uppmanade medlemsländerna att bidra med frivilliga medel.