Svenska ILO-kommittén medarrangör vid seminarium om ungas arbetsmiljö

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2013, och den 9 oktober anordnar det svenska ordförandeskapet tillsammans med den svenska ILO-kommittén och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning i Arbetsmiljöområdet, NIVA, en konferens på temat ungas arbetsmiljö. Fokus är på nordiska erfarenheter men också internationella utblickar ges. För mer information, se http://www.niva.org/courses/#/view-55033-2497.