Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2021

Den 28 april varje år är den så kallade världsarbetsmiljödagen för att belysa aktuella arbetsmiljöfrågor. ILO uppmärksammar på årets världsarbetsmiljödag Covid 19-pandemins påverkan på arbetslivet och behovet av ett motståndskraftigt arbetsmiljöarbete för att möta nu aktuella och framtida kriser. En särskild rapport kommer att tas fram om vikten av väl fungerande arbetsmiljösystem och strategier i enlighet med ILO:s konvention (nr 187) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö.

 På ILO:s hemsida www.ilo.org finns ytterligare information om världsarbetsmiljödagen (World Day for Safety and Health at Work).