Världsdagen för arbetsmiljö 28 april 2015

Den 28 april infaller Världsdagen för arbetsmiljö. 2003 börjande ILO uppmärksamma Världsdagen för arbetsmiljö för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra arbetstagare som förolyckats i arbetet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skriver i en debattartikel tillsammans med arbetsmarknadens parter och generaldirektören för Arbetsmiljöverket om det gemensamma arbetet för att möte arbetslivets utmaningar och möjligheter: Läs artikeln Målet: Inga dödsfall på våra arbetsplatser på Aftonbladet.se

Se även om Världsdagen för arbetsmiljö på ILO:s hemsida