Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 13 december

Läs yttrande från 2021-12-13 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69).pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 18 oktober 2021

Läs protokoll 2021-10-18 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 18 oktober 2021.pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 18 oktober 2021

Läs yttrande från från 2021-10-18 Genomförande av mobilitetspaketet.pdf

Yttrande per capsulam 2021-11-12 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Läs yttrande per capsulam 2021-11-12 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27 .pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 13 september 2021

Läs protokoll 2021-09-13 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 13 september 2021.pdf

Yttrande per capsulam 2021-10-15 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24)

Läs yttrande per capsulam 2021-10-15 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24).pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 13 september 2021

Läs yttrande från 2021-09-13  En reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17).pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 13 september 2021

Läs yttrande från 2021-09-13  Yttrande över Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16).pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 17 maj 2021

Läs protokoll 2021-05-17 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 17 maj 2021.pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 15 mars 2021

Läs protokoll 2021-03-05 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 15 mars 2021.pdf