Yttrande från ILO-kommitténs möte den 19 februari 2024

Läs yttrande 2024-02-19 En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring (SOU 2023:53).pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 19 februari 2024

Läs yttrande 2024-02-19 ILO:s konvention (191) och rekommendation (207) om en säker och hälsosam arbetsmiljö (konsekvensändringar).pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 19 februari 2024

Läs yttrande 2024-02-19 Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (SOU 2023:45).pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 19 februari 2024

Läs yttrande 2024-02-19 ILO:s rekommendation (208) om högkvalitativa lärlingsutbildningar.pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 18 december 2023

Läs protokoll från 2023-12-18 Protokoll från ILO-kommittens möte den 18 december 2023.pdf

Yttrande från ILO-kommittén möte den 18 december 2023

Läs yttrande 2023-12-18 SOU 2023:23 Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida.pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 18 december 2023

Läs yttrande 2023-12-18 S SOU 2023:30 Ett trygghetssystem för alla.pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 6 november 2023

Läs protokoll från 2023-11-06 Protokoll från ILO kommitténs möte den  6 november 2023.pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 6 november 2023

Läs yttrande 2023-11-06 SOU 2023:36 Genomförande av minimilönedirektivet.pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 6 november 2023

Läs yttrande 2023-11-06 ILO:s Rapport VII (1) – Abrogation four international labour Conventions.pdf