Yttrande per capsulam 2024-06-10 Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)

Läs yttrande per capsulam 2024-06-10 Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79) 79.pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 27 maj 2024

Läs yttrande 2024-05-27  Ut ur utsatthet  (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98).pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 27 maj 2024

Läs yttrande 2024-05-27 Regler om avstängning av statligt anställda (promemoria).pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 25 april 2024

Läs protokoll från 2024-04-25 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 25 april 2024 .pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 25 april 2024

Läs yttrande  2024-04-25 Nya regler för arbetskraftsinvandring (SOU 2024:15).pdf

Yttrande från ILO-kommitténs möte den 25 april 2024

Läs yttrande 2024-04-25 Ds 2023:33 Karenstak och högriskskydd- en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag.pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 19 februari 2024

Läs protokoll från 2024-02-19 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 19 februari 2024.pdf

Yttrande per capsulam 2024-03-25 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (Ds 2024:2)

Läs yttrande per capsulam 2024-03-25 Avtal med försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (Ds 2024:2).pdf

Inbjudan

Seminarium om Arbetsrelaterad dödlighet lärdomar från de nordiska länderna   26 april 2024 Kl. 09.00-12.00 AFA Försäkring i Stockholm / online Klara Södra kyrkogata 18 Den svenska ILO-kommittén arrangerar tillsammans med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ett seminarium med temat arbetsrelaterad dödlighet i samband med uppmärksammandet av Världsarbetsmiljödagen i april 2024. Under seminariet blir […]

ILO-kommitténs Verksamhetsberättelse för 2023

Läs verksamhetsberättelse 2023 ILO-kommitténs Verksamhetsberättelse för 2023.pdf