Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 15 juni

Läs yttrande från 2022-06-15    ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU: 2021:86.pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 4 april 2022

Läs protokoll 2022-04-04  Läs protokoll från ILO-kommitténs möte den 4 april 2022.pdf

Yttrande per capsulam 2022-05-13 Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Läs yttrande per capsulam 2022-05-13 Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94).pdf      

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 21 februari 2022

Läs protokoll 2022-02-21 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 22 februari 2022.pdf

Yttrande per capsulam 2022-03-10 Garantitillägg i bostadstillägget (Ds 2022:3)

Läs yttrande per capsulam 2022-03-10 Garantitillägg i bostadstillägget (Ds 2022:3).pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 13 december 2021

Läs protokoll 2021-12-13 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 13 december 2021.pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 13 december

Läs yttrande från 2021-12-13 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69).pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 18 oktober 2021

Läs protokoll 2021-10-18 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 18 oktober 2021.pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 18 oktober 2021

Läs yttrande från från 2021-10-18 Genomförande av mobilitetspaketet.pdf

Yttrande per capsulam 2021-11-12 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Läs yttrande per capsulam 2021-11-12 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27 .pdf