Yttrande per capsulam 2021-11-12 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Läs yttrande per capsulam 2021-11-12 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27 .pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 13 september 2021

Läs protokoll 2021-09-13 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 13 september 2021.pdf

Yttrande per capsulam 2021-10-15 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24)

Läs yttrande per capsulam 2021-10-15 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24).pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 13 september 2021

Läs yttrande från 2021-09-13  En reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17).pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 13 september 2021

Läs yttrande från 2021-09-13  Yttrande över Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16).pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 17 maj 2021

Läs protokoll 2021-05-17 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 17 maj 2021.pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 15 mars 2021

Läs protokoll 2021-03-05 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 15 mars 2021.pdf

Yttrande per capsulam 2021-05-10 Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem (SOU 2021:02250)

Läs yttrande per capsulam 2021-05-10 Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och andra-trygghetssystem (SOU-2021:02250.)pdf

Yttrande per capsulam 2021-04-19 Genomförande av balansdirektivet (SOU 2020:81)

Läs yttrande per capsulam 2021-04-19 Genomförande av balansdirektivet (SOU 2020:81).pdf

ILO deklarationer

I syfte att öka kunskapen om ILO och dess verksamhet har Svenska ILO-kommittén låtit översätta fyra ILO-deklarationer från engelska till svenska och ge ut en skrift om dessa. ILO:s deklarationer är inte avsedda att ställa upp normer för införlivande i nationell rätt utan syftar snarast till att förklara de principer som organisationen bygger på och […]