Yttrande från ILO kommitténs möte den 5 december 2022

Läs yttrande från 2022-12-05 Steg framåt med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45) .pdf  

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 19 september 2022

Läs protokoll 2022-09-19 Läs protokoll från ILO-kommitténs möte den 19 september 2022 .pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 15 juni 2022

Läs protokoll 2022-06-15 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 15 juni 2022.pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 19 september 2022

Läs yttrande från 2022-09-19 Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8).pdf

Yttrande per capsulam 2022-08-10 Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2022:10)

Läs yttrande per capsulam 2022-08-10 Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2022:10).pdf

Läs yttrande från ILO-kommitténs möte den 15 juni

Läs yttrande från 2022-06-15    ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU: 2021:86.pdf

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 4 april 2022

Läs protokoll 2022-04-04  Läs protokoll från ILO-kommitténs möte den 4 april 2022.pdf

Yttrande per capsulam 2022-05-13 Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Läs yttrande per capsulam 2022-05-13 Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94).pdf      

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 21 februari 2022

Läs protokoll 2022-02-21 Protokoll från ILO-kommitténs möte den 22 februari 2022.pdf

Yttrande per capsulam 2022-03-10 Garantitillägg i bostadstillägget (Ds 2022:3)

Läs yttrande per capsulam 2022-03-10 Garantitillägg i bostadstillägget (Ds 2022:3).pdf