Välkommen till ILO-kommitténs uppdaterade hemsida!

ILO är ett FN-organ som lägger fast internationella normer för villkoren i arbetslivet. Den svenska ILO-kommittén är en myndighet som har i uppgift att vara regeringens beredningsorgan för ILO-frågor. Vi ska bland annat lämna synpunkter på förslag till nya ILO-regler och yttra oss över på vilket sätt nya svenska regler förhåller sig till befintliga ILO-regler. […]

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 6 februari 2017

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 6 februari 2017 finns nu i dokumentarkivet.

Världsdagen för arbetsmiljö 2017

Den 28 april inföll den av den av ILO proklamerade Världsdagen för arbetsmiljö. Syftet med världsdagen är att understryka vikten av förebyggande arbetsmiljöarbete, som bygger på en lång tradition av trepartssamverkan mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten. Dagen är också den dag som den globala fackliga rörelsen anslagit för att hedra dem som har dött i […]

Världsdagen för arbetsmiljö 2017

Svenska ILO-kommittén arrangerar tillsammans med Arbetsmiljöverket ett frukostseminarium med anledning av Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april. Temat är ”Hur kan vi skapa en sundare digital arbetsmiljö?” Föranmälan krävs. Närmare information om programmet och anmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.  

Världsdagen för arbetsmiljö 28 april 2015

Den 28 april infaller Världsdagen för arbetsmiljö. 2003 börjande ILO uppmärksamma Världsdagen för arbetsmiljö för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra arbetstagare som förolyckats i arbetet. Arbetsmarknadsminister […]

ILO styrelsen november 2014

Arbetskonferensen präglades av den konflikt om strejkrätten omfattas av konvention 87. Efter förhandlingar antogs en kompromiss där frågan ska diskuteras på ett trepartsmöte i slutet av februari. Resultatet av diskussionerna kommer upp på dagordningen vid styrelsemötet i mars 2015. För att effektivisera ILO:s arbete kommer Arbetskonferensen kortas till två veckor från och med 2015. Det […]

Verksamhetsberättelsen 2013

Verksamhetsberättelsen för 2013 finns nu i dokumentarkivet.

ILO:s arbetskonferens 28 maj – 12 juni

I år behandlades fem ämnen på ILO:s internationella arbetskonferens: – Beslut om ett protokoll och rekommendation som kompletterar konvention 29 om tvångsarbete – Rapport om övervakning av hur medlemsländerna genomför ILO:s konventioner – En rapport om sysselsättning – Förstaårsbehandling av en rekommendation om hur personer kan gå från den informella till den formella ekonomin – […]

Seminarium – Världsdagen för arbetsmiljö 2014, Framtidens arbetsliv – utmaningar i tid och rum

Kom och lyssna till forskning och framtidsspaning och ställ dina frågor om framtidens arbetsliv! Den svenska ILO-kommittén arrangerar ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World Day for Safety and Health at Work 2014. Programmet består av korta anförande och en avslutande frågestund mellan publik och forskare. ILO började 2003 uppmärksamma världsdagen för […]

ILO:s styrelsemöte 21-31 oktober 2013

ILO:s 319:e styrelsemöte ägde rum den 21 – 31 oktober 2013 i Genève. På agendan stod bland annat styrelsens diskussion om sekretariatets förslag till en förkortning av ILO:s arbetskonferens (ILC) från tre till två veckor, samt ämnen till kommande arbetskonferenser. Som tredje ämne på ILC-agendan 2015 antog styrelsen ”Small and medium-sized enterprises and decent and […]