Konferens med anledning av ILO:s 100-års jubileum och världsarbetsmiljödagen

Svenska ILO-kommittén och Arbetsmiljöverket anordnade den 26 april en konferens med anledning av ILO:s hundraårsjubileum och världsdagen för arbetsmiljö. Konferensen hade rubriken ILO: arbetsmiljöarbetet igår, idag och imorgon. Bland talarna på konferensen fanns chefen för ILO:s normavdelning, Corinne Vargha, och representanter för arbetsmarknadens parter i Sverige. På konferensen uppmärksammades bland annat ILO-rapporterna Work for a brighter future och Safety and health at the heart of the future of work – Building on 100 years of experience. Se länkar till ILO rapporterna nedan samt bilderna som visades vid konferensen.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662410/lang–en/index.htm

https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang–en/index.htm

Presentation 26 4