ILO hundra år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv

Webbaserad konferens den 17 november 2020, kl. 13.00.

FN-organet Internationella arbetsorganisationens (ILO) fyllde 2019 hundra år och i år har Sverige varit medlem i ILO i hundra år. Med anledning av dessa jubileer ger ILO-kommittén ut en antologi om ILO ur ett svenskt medlemskapsperspektiv.

Antologin belyser det svenska medlemskapet från sex olika perspektiv och avslutas med en diskussion om vad ILO som organisation bidragit med över tid och vilken roll organisationen kan spela i framtiden. Antologin lanseras på en webbaserad konferens den 17 november 2020, som inleds kl. 13.00 och avslutas kl. 16.15. Övriga tidpunkter i programmet nedan är ungefärliga. Konferensen och antologin riktar sig till en bred krets, från de som redan arbetar med internationella frågor till forskare, studenter och en intresserad allmänhet. Delar av konferensen hålls på engelska.

Sverige och ILO inlaga

Sverige och ILO _omslag

Program: 

13.00 Introduktion av konferensen och antologin:

 • Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
 • Michel Normark, AFA, Chef för partsrelationer och försäkringsvillkor
 • Per Ewaldsson, ordförande i ILO-kommittén
 • Petra Herzfeld Olsson, redaktör för antologin och professor i arbetsrätt vid den juridiska institutionen, Stockholms universitet.

13.20 ILO – dess roll i framtidens arbetsliv, betydelsen av dess tre- partiska struktur och det nordiska bidraget

 • Guy Ryder, ILO:s generaldirektör
 • Kari Tapiola, f.d. biträdande generaldirektör och exekutivdirektör, ILO
 • Diskussion

14.00 ILO – och de svenska parternas bidrag

 • Ulf Edström, f.d. internationell sekreterare i LO
 • Göran Trogen, f.d. VD för SAF:s Allmänna Grupp/Almega
 • Diskussion

14.40 Paus

14.50 Tekniskt bistånd, arbetsmiljö och jämställdhet – tre viktiga delar i ILO:s arbete

 • Martin Clemensson, konsult internationella biståndsfrågor
 • Kerstin Ahlberg, föreståndare för Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution
 • Ann Numhauser-Henning, professor emerita i civilrätt vid den Juridiska fakulteten, Lunds universitet
 • Diskussion

15.50 ILO-kommittén – det nationella trepartsarbetet

 • Linnéa Blommé, ämnesråd vid Arbetsmarknadsdepartementet
 • Hanna Svensson, rättssakkunnig vid Arbetsmarknadsdepartementet/ utredningssekreterare
 • Diskussion

16.15 Avslutning