Aktuellt

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 6 februari 2017

Protokoll och yttranden från ILO-kommitténs möte den 6 februari 2017 finns nu i dokumentarkivet.

Världsdagen för arbetsmiljö 2017

Den 28 april inföll den av den av ILO proklamerade Världsdagen för arbetsmiljö. Syftet med världsdagen är att understryka vikten av förebyggande arbetsmiljöarbete, som bygger på en lång tradition av trepartssamverkan mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten. Dagen är också den dag som den globala fackliga rörelsen anslagit för att hedra dem som har dött i arbetet. Liksom tidigare år uppmärksammades dagen av ILO-kommittén genom att kommittén arrangerade ett seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket. På seminariet talade bland andra professor Jan Gulliksen på temat ”Hur kan vi skapa en sundare digital arbetsmiljö?” Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/nyheter/2017/det-digitala-arbetslivet-staller-nya-krav-pa-arbetsmiljon/

Världsdagen för arbetsmiljö 2017

Svenska ILO-kommittén arrangerar tillsammans med Arbetsmiljöverket ett frukostseminarium med anledning av Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april. Temat är ”Hur kan vi skapa en sundare digital arbetsmiljö?” Föranmälan krävs. Närmare information om programmet och anmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.