Aktuellt

Save The Date! Sverige och ILO – Hundra år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv

FN-organet Internationella arbetsorganisationens (ILO) fyllde 2019 hundra år. I år, 2020, har Sverige varit medlem i ILO i hundra år. Med anledning av dessa jubileer lanserar ILO-kommittén en antologi om ILO ur ett svenskt medlemskapsperspektiv.

Antologin lanseras på en webbaserad konferens den 17 november 2020.

Antologin belyser det svenska medlemskapet utifrån sex olika perspektiv; arbetstagarperspektivet, arbetsgivarperspektivet, biståndsperspektivet, ILO-kommittéperspektivet, arbetsmiljöperspektivet och jämställdhetsperspektivet. I det avslutande kapitlet diskuteras vad ILO som organisation bidragit med över tid och den roll organisationen kan spela i framtiden. Texterna är skriva av framstående experter inom respektive område som presenterar sina bidrag på konferensen.

På konferensen medverkar även Guy Ryder, ILO:s generaldirektör.

Konferensen och antologin riktar sig till en bred krets, från de som redan arbetar med internationella frågor till forskare, studenter och en intresserad allmänhet.

Mer information inom kort!

Protokoll från ILO-kommitténs möte den 11 maj 2020

Läs protokoll 2020-05-11 1. Protokoll-2020-05-11.pdf