Aktuellt

Konferens med anledning av ILO:s 100-års jubileum och världsarbetsmiljödagen

Svenska ILO-kommittén och Arbetsmiljöverket anordnade den 26 april en konferens med anledning av ILO:s hundraårsjubileum och världsdagen för arbetsmiljö. Konferensen hade rubriken ILO: arbetsmiljöarbetet igår, idag och imorgon. Bland talarna på konferensen fanns chefen för ILO:s normavdelning, Corinne Vargha, och representanter för arbetsmarknadens parter i Sverige. På konferensen uppmärksammades bland annat ILO-rapporterna Work for a brighter future och Safety and health at the heart of the future of work – Building on 100 years of experience. Se länkar till ILO rapporterna nedan samt bilderna som visades vid konferensen.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662410/lang–en/index.htm

https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang–en/index.htm

Presentation 26 4

 

Välkommen till ILO-kommitténs uppdaterade hemsida!

ILO är ett FN-organ som lägger fast internationella normer för villkoren i arbetslivet. Den svenska ILO-kommittén är en myndighet som har i uppgift att vara regeringens beredningsorgan för ILO-frågor. Vi ska bland annat lämna synpunkter på förslag till nya ILO-regler och yttra oss över på vilket sätt nya svenska regler förhåller sig till befintliga ILO-regler. Information om detta arbete bör kunnas nås av en så bred krets som möjligt, från fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer till enskilda arbetstagare, arbetsgivare, forskare, studenter och allmänheten i övrigt. Det ingår också i vårt uppdrag att främja ökad kunskap om ILO och dess verksamhet. Vår hemsida är en viktig del i att tillgängliggöra kommitténs arbete och främja kunskapen om ILO.

Tyvärr har vår hemsida dragits med tekniska problem under en tid, men nu är den åter fungerande och dessutom uppdaterad med ny information och verktyg för att enklare söka informationen. Vi har bland annat lagt in en ny sökfunktion som ska göra lättare att hitta olika dokument och jobbat med sidans tillgänglighet. Dessutom har vi lagt upp ILO-rekommendationer i svensk översättning.

Vi hoppas att hemsidans besökare kommer uppskatta förbättringarna. Vill ni veta mer om oss, gå in på fliken ”Om ILO”. Vill ni komma i kontakt med oss finns kontaktuppgifterna under fliken ”Kontakt”.