Program för Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2016

Den 28 april infaller Världsarbetsmiljödagen. Även i år kommer den att uppmärksammas av ILO-kommittén genom att kommittén arrangerar ett seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket. Programmet består av korta anföranden och ett avslutande panelsamtal på temat Hur påverkar vi EU? Program finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. På hemsidan kan även anmälan göras senast den 21 april 2016.

Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2016

Den 28 april infaller Världsarbetsmiljödagen. Även i år kommer den att uppmärksammas av ILO-kommittén. Anmälan görs på Arbetsmiljöverkets hemsida senast den 21 april 2016. Program kommer inom kort på hemsidan.

Världsdagen för arbetsmiljö 28 april 2015

Den 28 april infaller Världsdagen för arbetsmiljö. 2003 börjande ILO uppmärksamma Världsdagen för arbetsmiljö för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra arbetstagare som förolyckats i arbetet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skriver i en debattartikel tillsammans med arbetsmarknadens parter och generaldirektören för Arbetsmiljöverket om det gemensamma arbetet för att möte arbetslivets utmaningar och möjligheter: Läs artikeln Målet: Inga dödsfall på våra arbetsplatser på Aftonbladet.se

Se även om Världsdagen för arbetsmiljö på ILO:s hemsida